סדרת הסרטים של מלכהלי

סדרת הדוור יפת

סדרת "שמש ונמש מסביב לשנה"

סדרת סבא הושע

סדרת הסרטים של מנוחה פוקס

סדרת "פני מלך"