סדרת הסרטים של מלכהלי

סדרת התיבה המופלאה

סדרת אויש ומויש

סדרת חבורת מכל הלב

סדרת הדוור יפת

סדרת סבא הושע

סדרת הסרטים של מנוחה פוקס

סדרת "פני מלך"