סדרת הסרטים של מלכהלי

סדרת חלומות חסידיים

סדרת אוצר המשלים

סדרת לחיות עם הזמן

סדרת רכבת המצוות

סדרת התיבה המופלאה

סדרת אויש ומויש

סדרת חבורת מכל הלב

סדרת סבא הושע

סדרת הסרטים של מנוחה פוקס

סדרת "פני מלך"

מיוחד