פרקי הסדרה עוסקים בחודשי השנה העבריים, תוך התייחסות לעונות השנה ולחגים היהודיים.